Internationale vrouwendag
dinsdag 15 maart 2005

Wat een geweldige avond hadden de vrouwen in Tollebeek op 8 maart 2005!
De afd. van NBvP Vrouwen van Nu in Tollebeek had hun maandelijkse bijeenkomst gebruikt om Internationale Vrouwendag te vieren en Yvonne Beuken kon deze avond ongeveer 55 vrouwen welkom heten in het kerkzaaltje bij de RK-kerk.


Ze zijn er prima in geslaagd om de saamhorigheid, die bij Int. Vrouwendag hoort naar voren te brengen. In de zaal staat overal mimosa. In Italië geven de vrouwen elkaar mimosa op
8 maart. Iedere vrouw spelt een andere vrouw mimosa op.


Daarna wordt de liedtekst van Joke Smit: “Er is een land waar vrouwen willen wonen” voorgelezen.De geschiedenis over het ontstaan van de Int. Vrouwendag wordt in het kort door Tine Welleman verteld. Tity Kuiken interviewt 4 vrouwen, 3 van deze vrouwen hebben een achtergrond in het buitenland. De vierde vrouw is in de jaren 50 in Tollebeek komen wonen. Tity had verschillende items. Zoals studie, solidariteit en gezellige dingen Het is verbazingwekkend om te horen dat het in hun jeugd of latere jaren zo anders ging dan bij ons.
Het wonen in ons dorp vinden zij erg plezierig, want de contacten lopen goed.


In de pauze is er ruim gelegenheid om de standjes van Amnesty , Stichting Hope en Wereldwinkel te bekijken. Er zijn leuke dingen te koop. Gelukkig wordt er goed gekocht.


Na de pauze vertelt Anne van Hulzen over het werk van Amnesty. Helaas is het nog steeds dringend nodig dat Amnesty zich inzet voor vrouwen overal ter wereld. Je kunt altijd meedoen met een handtekeningenactie. Ook kun je via Amnesty.nl /vrouwennetwerk je solidariteit tonen.
Alinda Zweers laat een beamerpresentatie zien van haar reis naar Peru en Bolivia. Tijdens die reis kwam ze in contact met de Stichting HoPe door Walter Meekes. Ze is helemaal geraakt door het werk dat deze stichting doet. Opzet is dat de mensen ter plekke het zelf doen. Vooral de Hoogland-Indianen leven in erbarmelijke omstandigheden. Er wordt vooral meegeholpen met het opstarten van schooltjes en het verbeteren van de leefomstandigheden. In Cusco is een vrouwengroep die nu zelfstandig projecten onderneemt; textiele werkvormen en praatgroep. Zie voor meer informatie over Stichting HoPe, www.toverelfje.nl/HoPeYvonne Beuken bedankt de deelnemers met een attentie van de Wereldwinkel en wenst iedereen wel thuis en ze hoopt dat we volgend jaar weer zo`n geweldige avond kunnen organiseren met nog meer vrouwen.

tekst: Tine Welleman-Gort