Leader

Leader+
18 maart 2006

Van 11 maart t/m 14 maart 2006 zat ik (Alinda) in Engeland in kader van het Leader+ project.
Met Leader+ gelden steunt Europa projecten en initiatieven die de leefbaarheid van het platteland verbeteren. Een van de voorwaarden is dat het initiatief vanuit de bevolking komt en volledig dient ter verbetering van de leefbaarheid.


In de Noordoostpolder zijn met Europese hulp al tal van projecten gerealiseerd, zoals in Tollebeek:
  • Multifunctioneel centrum De Eendenkooi
  • Loswal/ het rondje Tollebeek
  • De entree van het dorp/St. Hubertusplein
  • Het op dit moment in ere herstellen van de laatste overgebleven barak in de NOP.


Vorige maand was een Engelse delegatie uit het Selby District een paar dagen in de Noordoostpolder op bezoek en samen met de projectmanager Leader+ van de provincie Flevoland en betrokkenen ben ik de Noordoostpolder doorgegaan en hebben we vele dorpen en multifunctionele centra bezocht. Dit alles met het doel om informatie uit te wisselen en succes- en faalfactoren in kaart te brengen bij het opzetten en beheren van multifunctionele centra op het platteland.


Afgelopen weekend vloog de Nederlandse delegatie naar Engeland waar we gastvrij werden verwelkomd, veel te zien en horen kregen en ook weer vele workshops volgden. De uitkomsten van deze bezoeken worden beschreven in een boek. Doel van dit boekje is om potentiële initiatiefnemers in heel Europa te inspireren en te stimuleren om multifunctionele centra op te zetten.Het was een zinvol en erg informatief weekend waarin de dagen intensief waren gevuld. Bus in, bus uit, community centra bekijken, workshops houden, discussies voeren, zoeken naar Engelse woorden om je goed uit te drukken, verbazen over het grote verschil in centra; heel groot en goed opgezet en centra waarin het lijkt alsof de tijd sinds de jaren ’70 heeft stil gestaan. Welke activiteiten zijn populair, hoe bereik je de doelgroep, hoe kom je aan de gelden, hoe krijg je en houd je vrijwilligers.


En bij al deze bezoeken heel veel lekkers. In Nederland krijg je de schaal voor gehouden en mag je 1 koek pakken. Hier bleven de schalen op tafel staan en kon je je misselijk eten in de scones, biscuits, monchougebak met aardbeienvlaai e.d. Ja, het was wel afzien deze dagen…. De laatste dag waren we ‘vrij’ en brachten we een bezoek aan de Abbey in Selby en een korte tour door o.a. de winkelstraat van York waar nog sneeuw lag en ik door het ietwat opgesloten programma even los ging…..


Leuk en goed om eens bewust stil te staan bij je werkwijze. Goed en gezellig om informatie uit te wisselen met andere polderdorpen en te netwerken. Zo gauw er weer een concert is in de Bantsiliek te Bant ga ik er heen. Het is daar heel mooi! De opening van het multifunctionele centrum in Marknesse meemaken. Contact houden met Ineke uit Espel en Jannie uit Emmeloord. Misschien contact met Peter onderhouden doordat ik hoogstwaarschijnlijk lid wordt van het bestuur van de combinerace…….. genoeg acties weer om nog meer van en in de Noordoostpolder te leren.