Info avond verkeersveiligheid
24-06-2008
Dinsdagavond 24 juni werd er in het café de eindreportage gepresenteerd over de subjectieve onveiligheid in ons dorp. De aanleiding hiervoor was de opmerking tijdens de jaarvergadering van het Dorpsbelang in 2007 toen er een duidelijke opmerking was over de gereden snelheden in de Visarend.
Het Dorpsbelang is daar mee aan de slag gegaan met gemeente en politie. Contoles en metingen(zwarte kastjes) zijn uitgevoerd in de Visarend, Fazantendrift en de Brakken. Ook is er onder de bewoners een enquêteonderzoek gehouden voor- en na deze maatregelen. In totaal hebben 183 bewoners de enquête van de voormeting ingevuld en retour gestuurd en van de nameting zijn dit 169 bewoners.

De avond stond onder leiding van wethouder Leo Voorberg die verkeer in zijn portefeuille heeft. De eerste spreker was dhr. Janssen van het OM en hij nam de resultaten van het rapport door. De resultaten waren van de voor- en nameting.

Enkele bevindingen:
Hoe ervaart u het verkeer in Tollebeek?
Veilig bij de voormeting = 39% en de nameting = 54%.
Onveilig bij de voormeting = 28% en de nameting = 16%.
Hoe veilig voelt u zich bij het oversteken van de straten in Tollebeek?
Veilig bij de voormeting = 66% en de nameting = 73%.
Onveilig bij de voormeting = 15% en de nameting = 11%.
Groot verschil bleek er te zijn n.a.v. de vraag
door welke verkeersdeelnemers de onveiligheid wordt veroorzaakt.
Auto’s bij de voormeting = 79% en de nameting = 82%.
Bromfietsers/scooters bij de voormeting = 38% en de nameting = 33%.
Echter bij fietsers bij de voormeting = 11% en de nameting = 23%.
Gerben Groothof van de politie gaf de bevindingen van de controles die zij hebben gedaan en zullen blijven doen met 2 uur per week. Bij de eerste echte controle bleek in de Visarend 40%(10% nu) en in de Brakken en de Fazantendrift zo’n 19% te hard gereden. De hoogst gemeten snelheden waren in de Brakken 75 km/h, Visarend 74 km/h en in de Fazantendrift 73 km/h.
Na de pauze zou de discussie volgen maar daar was tijdens de onderbreking al volop sprake van. Toen iedereen weer op de stoel zat was de eerste vraag: En nu? Zo simpel bleek dat ook weer niet te zijn omdat tijd en geld heel belangrijke factoren in het creëren en realiseren van oplossingen. De gemeente wil graag met de bewoners tot afdoende maatregelen komen. Het plaatsen van bloembakken, wegversmalling en drempels waren zo van die ideeën.
Slotconclusie was toch wel dat het de Tollebekers zelf zijn die te hard rijden danwel ongedisciplineerd aan het verkeer deelnemen. Op voorstel van de wethouder zal een werkgroep van bewoners tezamen met het Dorpsbelang voorstellen neer gaan leggen bij de gemeente. In deze groep zitten: Arno Boers(Lange Jacht), Jan Hanse(Visarend), Ditta Bennik(Visarend) en Martin Boersma(Fazantendrift). Er werd toegezegd dat een haalbaar voorstel dan ook zo snel mogelijk zal worden gerealiseerd.


Meer foto’s zijn te zien in ons
fotoalbum.


We zouden het leuk vinden uw reactie te lezen in ons gastenboek