Oprichting ondernemersvereniging Tollebeek (OVT)
(13-03-2014) (tekst: Hinke Naus)

Uit de dorpsvisie is naar voren gekomen dat er behoefte is naar een ondernemersvereniging in Tollebeek. Een aantal ondernemers hebben de handen in een gesloten en besloten de mogelijkheden te onderzoeken om een ondernemersvereniging op te richten. Na het opvragen van de lijst bij de Kamer van Koophandel kwamen we erachter dat er erg veel ondernemers in Tollebeek gevestigd zijn. Alle ondernemers hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen voor de oprichtingsvergadering op donderdag 13 maart.

Tijdens de oprichtingsavond was er een opkomst van maar liefst ca.55 ondernemers. Na de opening door Jan Swart, kwam Ino Meijer aan het woord. Ino is jaren secretaris geweest van de OVG (OndernemersVereniging Groendorpen). Ino heeft met veel enthousiasme verteld over het belang van het oprichten van een ondernemersvereniging. “Samen staan we sterk” is wat goed past bij Tollebeek.

Na het verhaal van Ino was het de beurt aan het bestuur in oprichting. Er is een presentatie gegeven over het belang, de doelstelling, de activiteiten en de voorwaarden van de ondernemersvereniging.
Na deze presentatie zijn er lijsten rond gegaan waarop iedereen aan kon geven of hij/zij lid wil worden van de OVT. In totaal hebben er 50 ondernemers aangegeven lid te willen worden van de OVT.

Dit is een fantastisch begin! Na de inschrijving van de leden is er unaniem gestemd, om van het oprichtingsbestuur het definitieve bestuur te maken. Het definitieve bestuur bestaat uit: David Keetman, André van der Reest, Marcel Zuidema, Stan Boons en Hinke Naus.
Na het officiële gedeelte was er nog gelegenheid om samen wat te drinken en te netwerken. Het eerste drankje werd aangeboden door het dorpsbelang.

Op vrijdag 23 mei staat het eerste uitje gepland. Wat we gaan doen is nog een verassing. De leden van de OVT zullen hierover tijdig worden geïnformeerd door het bestuur.

Als het u niet gelukt is bij de oprichtingsavond aanwezig te zijn en u wil alsnog lid worden van de OVT dan kunt u een e-mail sturen aan ovt@tollebeek.nl