Tollebeek Nieuws
Jaarvergadering Dorpsbelang
(18-02-2016)

In een compleet vernieuwde zaal werd de jaarvergadering om 20:00 uur geopend door dorpsvoorzitter Jan Swart. Zoals elk jaar werd er staand een minuut stilte gehouden voor diegene die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.
Na het openingswoord waarin kort werd teruggeblikt op het afgelopen jaar werden de notulen van 2015 en het Jaarverslag 2015 zonder verdere vragen/opmerkingen goedgekeurd door de vergadering. Onder andere Diana, de kunstroute, de skatebaan, de groengroep en 2 opgepimpte speeltuinen in het dorp werden benoemd. Het knipselboek van Emma Naaktgeboren lag zoals ieder jaar ter inzage op de tafel.

Na jaren van stijging is het inwonersaantal van Tollebeek in 2015 met 27 inwoners gedaald. Dit is mede te wijten aan feit dat er heel weinig nieuw gebouwd wordt. Een mooi bruggetje naar de plannen voor de locatie Mariaschool, waarover druk gesproken wordt met gemeente en provincie voor de nodige nieuwbouw voor senioren en starters.

De feestcommissie heeft de plannen voor dit jaar gepresenteerd. In verband met het samenvallen met de avondvierdaagse is er voor dit jaar besloten om het programma om te gooien. De presentatie zal dit jaar niet plaatsvinden en daarvoor in de plaats een ander spelelement. Verder wordt de feestavond naar vrijdag verplaatst en de bonte avond naar de zaterdag. De invulling van de woensdagavond houden ze nog even geheim. Nadere informatie volgt binnenkort. Tijd voor koffie!

Na de koffie werden de diverse financiŽle jaarverslagen doorgenomen en ook zonder vragen/opmerkingen goedgekeurd. In het bijzonder de presentatie van het Bazuin, waar Emma de honneurs waarnam in verband met ziekte. Haar woorden ‘geen idee waar we naar kijken, ik heb geen verstand van geld’ werden met gelach en applaus ontvangen.

En toen was het tijd om afscheid te nemen van een aantal vrijwilligers die het stokje doorgeven. Joop Gort en Lidy Nijenhuis werden bedankt voor hun verdiensten in Dorpsbelang, Ate de Boer en Gert Jan van Breugel voor hun bijdrage aan de feestcommissie, Michelle Grashuis voor haar werk voor het Bazuin, Rixtia Bankras en Gea Nooren voor hun bijdrage aan de website en niet te vergeten Jan van Benthem, de wijkagent.

Als laatste werd Hilda de Boer vriendelijk verzocht om naar voren te komen. Voor haar jarenlange inzet werd ze terecht beloond met een eigen plekje in het Kanjerpad. Ze mocht gelijk gaan zitten voor een proefafdruk!

Na de rondvraag werd de vergadering afgesloten.

Meer foto's vind u hier

www.tollebeek.nl